Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 98 Phan Đình Phùng - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại (059)3718829
Fax (059)3718829
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)