Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UBND phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383829648
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)