Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 8, Khổng Tử,Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại (08)38960240
Fax (08)38960241
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)