Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư dự án “Hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải cho thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận”
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 68/3 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0683838411
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)