Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Cát tân - Phù Cát - Bình Định
Điện thoại 0563538266
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)