Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 342 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3828760
Fax (055)3828760
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)