Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM VIỆT HƯNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ KP2, THỊ TRÂN DẦU TIẾNG, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Điện thoại 06506336360
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)