Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC MINH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ đường Nội thị 1, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng yên
Điện thoại 0964508431
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)