Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THPT Sơn Mỹ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Tịnh Khê, thành phố Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3843224
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)