Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP nước sạch Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty CP nước sạch Hòa Bình, đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh,TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại (0218)3885906
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)