Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế Lâm Đồng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 04 TRẦN HƯNG ĐẠO PHƯỜNG 4 TP ĐÀ LẠT
Điện thoại 0633532249
Fax 0633827524
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)