Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng công thương huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu I thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại (026)3880238
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)