Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Ban hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ P.401-402/B5, Khu ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Hà Nội
Điện thoại 0437265394
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)