Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Tp. Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 27 Hữu Nghị - Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 38978771
Fax (08) 37222859
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)