Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại (038)3525066; 0915770656
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)