Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban DA công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 17 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
Điện thoại (0253)812610
Fax (0253)812610
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)