Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN SƠN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 7 H Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại (08)39819205
Fax (08)39819205
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)