Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại 0837314063
Fax 0837313828
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)