Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 17, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại (04)37722722
Fax (04)37725942
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)