Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng 5, khu trung tâm hành chính TP Thanh Hóa, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa
Điện thoại 0373710770
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)