Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông Nghiệp và PTNN tỉnh Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 445 Nguyễn Trãi
Điện thoại 08962564226
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)