Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và bảo trì các công trình giao thông, xây dựng dân dụng huyện Hòa An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Nước Hai huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263860203
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)