Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Thăng Long
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 17 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại 0838262068
Fax 0838262068
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)