Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103796015
Fax 05103796015
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)