Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 25 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, thị xã An Khê
Điện thoại 0593833959
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)