Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113897889
Fax 05113843007
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)