Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 415 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại (056)2200415
Fax (056)3814701
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)