Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Biên Đông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ 10 Thị trấn Điện Biên Đông - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303891323
Fax 02303891323
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)