Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 39 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại (071)3731824
Fax (071)3731824
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)