Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế huyện Long Mỹ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đuờng Trần Hưng Đạo, ấp 1 TT Long Mỹ, H Long Mỹ, T Hậu Giang
Điện thoại 07113871269
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)