Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu 8 - Phường Mông Dương - TP Cẩm Phả - Quản Ninh
Điện thoại 0333868001
Fax 0333868100
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)