Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 71 phố Trần Phú Thành phố Thái Bình
Điện thoại 0363830596
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)