Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án đầu tư mở rộng và phát triển Nhà máy In tiền Quốc gia giai đoạn 2009-2020
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 49 – Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại 0439351446
Fax 0439351447
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)