Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình
Điện thoại 0363720988
Fax 0363720989
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)