Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Bách Phương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 182/11 HỒ VĂN HUÊ, PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM, VIỆT NAM
Điện thoại 0838453602
Fax 0839975762
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)