Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 203,B4, Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (04)37265411
Fax (04)37265414
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)