Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 18 NGÔ QUYỀN PHƯỜNG 6 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
Điện thoại 0633817937
Fax 0633822369
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)