Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Trưng Vương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 25 - 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại (024)38257465
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)