Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 57, đường số 7, khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng, phường An Bình, quận NInh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại (0710)3831130
Fax (0710)3831130
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)