Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tầng 2 Nhà B Trụ sở Bộ KH và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 08043171
Fax 08044323
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)