Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mỹ - Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại 0904505885
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)