Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 90 Trần Phú, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại (0500)3616666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)