Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng QLĐT-Công ty Điện lực 2-72 hai Bà Trưng, Q1, TPHCM
Điện thoại 4581345745858
Fax 125637458458
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)