Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Than Hà Tu Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033836624
Fax 02033836120
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)