Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Khoáng sản miền Trung
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Quốc lộ 1A, thôn Phước Mỹ, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Điện thoại 05103777186
Fax 05103777168
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)