Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Đăk Lăk
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng QLXD Điện lực Đăk Lăk, số 2 Lê Duẩn, tp Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk
Điện thoại (0500) 2210229
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)