Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ban QLDA xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Cát Thành, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh
Điện thoại (0350) 3935789
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)