Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Admin of Buyer
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại 19006126
Fax 19006126
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)