Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thiên Ấn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 50A Trần Khắc Chân, phường 15, quận Phú nhuận, TP HCM
Điện thoại (08)39956689
Fax (08)38452774
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)