Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Van phong BQL cac du an tinh Cao Bang
Điện thoại (026) 3885262
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)